Om du arbetar på distans behöver du en säker anslutning, kallad VPN, för att komma åt intranätet. Med VPN stärker vi säkerheten för intranätet och minskar risken för cyberattacker och att obehöriga kommer åt vår information. VPN krävs oavsett om du använder dator eller mobiltelefon.

Anslut med VPN-uppkoppling och uppdatera sidan för att nå intranätet.

Så skapar du en VPN-anslutning
Logga in med ditt CID för att komma åt instruktionerna i Serviceportalen Topdesk:

Om du stöter på problem kontakta It-support

Use VPN to access Chalmers’ intranet

If you work remotely you need a secure connection, called VPN, to access the intranet. By using VPN, we strengthen the protection of the intranet from cyber-attacks and unauthorised access of information. VPN is required whether you use a computer or a mobile phone.

Activate VPN and refresh the page to access the intranet.

How to set up your VPN
Log in with your CID to access the instructions on Chalmers Service portal (Topdesk):

If you encounter problems, please contact IT support IT support